Gravskick Ånge kyrkogård

Här nedan följer information om de gravskick som finns vid Ånge kyrkogård

Minneslunden Ånge kyrkogård

Minneslund

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats

Ånge askgravplats

Askgravplatserna i Ånge

Den första askgravplatsen anlades 2008, den andra anlades 2014, båda är vackert belägna med Ångesjön som bakgrund.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas.