Gravskick

Enskild gravplats, askgravplats, minneslund eller spridning av aska?

Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och inte fatta några förhastade beslut.

Efter kremation får urnan kvarstå i kyrkogårdsförvaltningens förvar i ett år innan den gravsätts. Dödsboet kontaktas då via brev och meddelas att det är dags att gravsätta urnan.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att bevilja tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i Minneslund kan under inga förhållanden flyttas.

Vi hjälper gärna Er med information och rådgivning om vilka olika gravskick vi tillhandahåller och bestämmelserna kring dessa.

Läs mer om våra gravskick nedan:

 

Askgravplats Haverö

Askgravplatser

Vad är en askgravplats?

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas.

Minneslunden Ånge kyrkogård

Minneslund

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats

Spridning av aska

Istället för att gravsätta en askurna finns det möjlighet till att få sprida askan över vatten eller land.