Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Samtal och stöd

Behöver du prata med någon utomstående, få tröst eller finna styrka?

Diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser.

Till diakon kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser som kan uppstå i livet. Samtalet kan handla om tro, relationer och vardagsliv, det som är angeläget för dig heltenkelt.

Diakonen har tystnadsplikt.


Anna-Carin  Lögdahl

Anna-Carin Lögdahl

Borgsjö-Haverö församling

Diakoniassistent