Diakoni - kyrkans sociala omsorg

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst" och som här innebär kyrkans sociala arbete. Att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer. Att lyssna, stödja och agera, ge människor utrymme att lyfta sina erfarenheter av utsatthet, nöd och sorg. Att ingjuta hopp och att rusta människor med hoppets handlingar. Att dela livets skönhet och skörhet. Tillsammans skapa en hoppfull framtid. En tro på livet, på livets möjligheter.

Världen behöver kristna i vars liv trons tillit samt hoppet får vara en del av en mänsklig upptäcktsfärd dag för dag (en dag i taget) – vår egen pilgrimsfärd. Tro och liv hör ihop. Pilgrimstraditionen lär oss att själva vandringen är en andlig färd, där vi djupnar och bottnar som människor när vår tro får mogna och djupna. Diakoni är en del av denna livets pilgrimsvandring.

Diakoni är inget i sig självt. Det uppstår i mötet mellan människor. Gud finns i mötet mellan människor, där vi kan finnas till för varandra. Min ambition är att i alla avseenden möta människor i ögonhöjd, det vill säga att se och att lyssna.  Att vara den där medmänniskan som ser, hör och anammar den viktiga ”gyllene regeln”,  ”behandla andra så som du själv vill bli behandlad”.

Diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser.

I Borgsjö Haverö församling är vår strävan att det ska vara enkelt och naturligt att kunna ta del av de aktiviteter och mötesplatser vi har att erbjuda med mottot ”låg tröskel och högt i tak”. Min önskan är att fler upptäcker gemenskap, glädje och det växande som människa det kan innebära genom att ta kontakt och (våga) besöka oss, oavsett tro eller inställning till kyrkan.

Enskilda samtal

Enskilda samtal är en viktig del i det diakonala arbetet och att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Ibland kan man behöva samtala om både stort och smått så att det inte växer och blir övermäktigt. I församlingen finns vi medarbetare och präster som är beredda att lyssna och samtala kring din livssituation. Samtal kan ske i kyrkans samtalsrum, vid hembesök eller utomhus. Ring eller maila och kom överens om en tid. Viktig att veta är att vi arbetar under tystnadsplikt. ”Du kan få stöd och hjälp att gå vidare”.


En äldre person formar ett hjärta med fingrarna mot kameran.

Vuxenverksamhet och mötesplatser

Här kan du läsa mer om våra öppna verksamheter som du kan ta del av, oavsett om du är medlem eller inte i Svenska kyrkan