Borgsjö kyrka

Borgsjö kyrka

Kyrkan byggdes av Byggmästare Daniel Hagman, och byggdes under åren 1766-1771 i rokokostil. Kyrkan invigdes den 12 januari 1772.

På platsen för den nuvarande kyrkan stod tidigare en stenkyrka, troligen uppförd redan på 1300-talet. Den revs 1766 då den nya kyrkan började byggas. Materialet från den gamla användes vid uppförandet av den nya som byggdes i rokokostil under ledning av den kände byggmästaren Daniel Hagman. Byggnaden stod färdig år 1768, men mycket återstod fortfarande att göra och arbetet avslutades inte förrän 1770 och kyrkan invigdes först den 12 januari 1772.

Kyrkan räknas som ett av de fullödigaste monument som rokokon fått inom hela vårt lands kyrkliga konst och är den enda där interiören bevarats i det skick som den en gång överlämnades till församlingen.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med en sakristia vid norra sidan. Innertaket har tre ribblösa stjärnvalv. Läktare och bänkinredningar tillverkades av snickeriåldermannen Olof Hillgren och det mesta av målningarna har gjorts av mäster Paul Hallberg från Hudiksvall. På läktarens framsida är femton profeter målade och i mitten står namnet Jahve med hebreiska bokstäver.

Några av kyrkans inventarier:

Predikstol (1771) och altaruppsats (1783) utförda av Johan Edler den äldre.

Innanför altarrundeln står en brudbänk i rött, guld och mörkbrunt.

Altartavlan "De vise männens besök i Betlehem" är signerad Holm, Stockholm 1794.

Den sexkantiga dopfunten i furu med rika plattskäringar är daterad 1693 och tillverkad av Jöns Olofsson.

De främsta bänkarnas skärmar har bilder av evangilister och apostlar. Alla evangelister är avbildade men bara nio apostlar. Petrus, Paulus och Markus saknas och de försvann förmodligen för att ge plats åt en kamin.

Sakristians dörr bär detaljer från den tidigare kyrkan. Överst den predikande Kristus från 1200-talet. På dörrens mitt två apostlar och längre ned en diakon från 1400-talet.

Inne i sakristian hänger ett rökelsekar från 1400-talet.

En imponerande kyrkkista under predikstolen med rikliga järnbeslag och fem lås som måste öppnas i bestämd ordning. Kistan stals vid ett inbrott, men tjuvarna lyckases inte låsa upp den och fann den så tung att de måste lämna den ett stycke från kyrkan.

Under läktaren sitter två träskulpturer som föreställer kyrkans skyddshelgon S: t Olof. Den större Hakon Gullesons signatur och den är utförd i början av 1500-talet. Den mindre skulpturen, troligen ett jämtländskt arbete också från 1500-talet. Den mindre skulpturen, troligen ett jämtländskt arbete också från 1500-talet, har haft en skiftande historia och kom till Borgsjö kyrka i modern tid, skänkt av en privatperson som haft den i hemmet.

Orgeln som sattes upp 1700 är krönt med Gustav III:s namnschiffer och är den första kyrkkorgel som byggts i Medelpad.

Klockstapeln och klockorna

En tidigare stapel omtalas 1754 då den skulle tjäras. Den nuvarande byggdes år 1783 av Pål Persson från Stugun. Man diskuterar varifrån inspirationen till den lökformade kupolen kommit, om det handlar om en östlig influens eller om det är en rent lokal variant. Stapeln har imponerande mått och den har fått hedersnamnet "Kungen bland klocktorn i Norden". I stapeln hänger tre klockor. Den minsta från 1673, omgjuten 1752, den största gjuten av Linderbergs klockgjuteri i Sundsvall 1769 och mellanklockan som på en inskription berättar att den skänktes till kyrkan 1735 och att den senare omgjutits.

Stegporten är uppförd av kyrkobyggmästarens son Per Hagmansson. Ursprungligen fanns stegporten söder om kyrkan vid den dåvarande vägen, men flyttades till den nuvarande platsen då vägen drogs om.

Öppet och visning enligt överenskommelse med kyrkogårdsföretståndare Anders Mannqvist eller kyrkvaktmästare Conny Olsson.

Vägbeskrivning:

Ligger efter E14, ca 80 km väster om Sundsvall. Skyltat från E14.

Foto: Patrik Gineman
Foto: Patrik Gineman
Foto: Patrik Gineman
Foto: Patrik Gineman
Foto: Patrik Gineman