Begravningsavgift

Den första januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av riksskatteverket.

 

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
 • Kremering
 • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler.
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

Om man är medlem i Svenska Kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska Kyrkans ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet bekostar bl a:

 • Kista och urna
 • Dekoration och blommor
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplatsen om så önskas.

Begravningsavgiften för Borgsjö-Haverö församling är 50 öre per skattekrona.