Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borgsjö-Haverö församling Besöks- och postadress: Bankgatan 3, 84132 Ånge Telefon: +46(690)12455 E-post till Borgsjö-Haverö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ånge kyrka

Kyrkan är ritad av arkitekt Johan Thomé och byggdes under åren 1957-1958. Kyrkan invigdes av domprost David Lundqvist i november 1958.

Ånge kyrka är den yngsta kyrkan i Borgsjö-Haverö församling, uppförd 1957 - 1958 och är ritad av arkitekten Johan Thomé.

Kyrkan är byggd efter medeltida förebild i modernistisk tappning. Interiört karaktäriseras kyrkan av kyrkorummets stora volym med högt sittande fönster och frilagd takstomme. Enkelheten, tyngden i murytorna och takets rymd för tankarna till romanska och medeltida kyrkorum. Även om interiören är stram bryts den mot praktfulla målade glasfönster mot söder.

Alla golvytor är belagda med grå, räfflad kalksten med koret ett trappsteg högre än kyrkorummet i övrigt. Altarringen är öppen med två separerade bågsegment i svart stål med knäfall och armstöd i skinn. Altarbordet är utfört i kalksten. Altarutsmyckningen är utförd av Folke Heybroek, Amsterdamfödd konstnär, verksam i Sverige från 1940 fram till sin död 1983. Vävnaden med de tolv apostlarna samspelar med plåtkorset på altaret med kristusgestalten i silver.

I norr den vitmåladepredikstolen med korg och trappa i gjuten betong. På undersidan av ljudtaket en innerbelyst glasmosaik med blyspröjsinfattning. Motivet är en duva och taket är tillverkat hos Glössners Glas i Stockholm. Predikstolen är krönt med en spirspets med grekiskt kors. Strax intill står dopfunten, gjord i slipad kalksten och en ambo i trä.

I sakristian finns ett litet altare mot norr och ett skrudskåp i glas och stål.

Västra delen av kyrkan rymmer en stor samlingslokal. Den skiljs från kyrkorummet av en skjutbar glasvägg innefattad i dekorativt järnsmide. På västväggen finns en pyramidformad uppsättning medaljonger som avbildar Jesus och lärljungarna. Kyrksalens fönster har vackra skärmar med olika motiv och på den bakre väggen sitter ett textilt arbete med korsmotiv, skapat av Ulrika Lönnå.

Läktaren är gjuten i betong med slät, vitmålad barriär. Orgeln är tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri och har en kompakt, kubisk fasad i brunlaserat trä.

Klockstapeln av rödmålat trä är samtida med kyrkan. Den är byggd i två plan med spetsigt sadeltak klätt med kopparskivplåt med en spira i mitten. Grunden utgörs av betongplint. Konstruktionen består av tjugofyra kraftiga furubalkar. Mellanplanet nås via en öppen trätrappa. Det översta planet är själva klockdäcket.

Enligt antikvarierna är Ånge kyrka "En omistlig skatt av nationell angelägenhet"

Öppen enligt överenskommelse med kyrkogårdsföreståndare Anders Mannqvist eller kyrkvaktmästare Simon Frost eller Mikael Sundberg.

Anders Mannqvist

Anders Mannqvist

Borgsjö-Haverö församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Direkt: 0690 - 124 58

Simon  Frost

Simon Frost

Borgsjö-Haverö församling

Vaktmästare Ånge och Alby kyrka

Direkt: 0690-43 10 28

Mikael  Sundberg

Mikael Sundberg

Borgsjö-Haverö församling

Vaktmästare Ånge och Alby kyrka