Årets miljöpris till Aneby pastorat

Vid Kommunfullmäktige 12 december, fick fastighetsansvarige Curt Nylén och kyrkogårdschef Magnus Berggren ta emot Aneby kommuns miljöpris 2022.

Aneby pastorat mottar årets miljöpris från Aneby kommun med följande motivering: 

Årets miljöpris tilldelas Aneby pastorat - Svenska kyrkan.
I Aneby pastorat är miljö- och klimattänket centralt, och detta speglas i alla delar av verksamheten. Pastoratet har arbetat väldigt hårt med hållbar energi, bland annat genom att installera solceller på fyra byggnader, samt investerat i klimatsmarta fordon och trädgårdsmaskiner.

Mellan 2011 till 2021 minskade pastoratet sin elförbrukning med 42%, och sedan dess har elförbrukningen minskats ännu mer genom att genomföra gudstjänsterna i församlingshemmen i stället för kyrkorna.

I tider av energibesparingsbeting, och en omvärld där fossilsfri energi är centralt är Aneby pastorat ett föredöme för hela Aneby kommun. Svenska kyrkan har visat ett imponerande ansvarstagande i miljöfrågorna, och är därmed värdiga vinnare av miljöpriset 2022.