Foto: Kristin Lidell/IKON

Samtalsgrupper

Det finns olika typer av samtalsgrupper bland annat:

* Samtal om tro och liv

* Samtal om döden och döendet för vårdpersonal

* Samtal om sorg (Sos) i mindre grupper

* Själavårdande samtal oftast enskilt i hemmiljö

Hör av dig till Emma Tolf telefon 0371-831 34