Foto: Ann-Sofie Nilsson

Öppen verksamhet

Med öppen verksamhet menar vi verksamhet dit man inte behöver anmäla sig i förväg. Du är välkommen när du själv har möjlighet.