Konfirmander

Vi drar igång en ny konfirmandgrupp för 2022/2023 . Anmäl dig snarast om du är intresserad! Du anmäler dig till Marita Falk på mail: marita.falk@svenskakyrkan.se Har du frågor kan du höra av dig till Marita Falk på telefon 0371-83143. Klicka här för mer information.

Under konfirmationstiden händer lite olika saker. Här är några hållpunkter.

25 september kl. 10.00 upptakt med gudstjänst i kyrkan. Varför gör vi som vi gör? Högmässan kommenteras så vi vet varför gör vi just så här.

11-12 november är det dags för en övernattning.

Vi kommer att träffas vissa tisdagar efter skolan med start i december.

15-16 mars är det övernattning igen.

Veckorna före påsk övar vi till spelet Via Dolorosa. Det blir då tisdagarna 23/3, 28/3 och 4/4. Via Dolorosa framförs sedan på Långfredagen i gudstjänsten.

Påskdagen är alla med i kyrkan.

I maj kommer vi att träffas någon tisdag.

Vi börjar sommarperioden med ett läger 16-19 juni.

Sedan träffas vi varje dag, förutom helgen, kl. 9-12 i vecka 25 och 26. (Så tänk på att inte ordna sommarjobb under dessa veckor)

Konfirmationsgudstjänsten blir den 1 juli 2023 kl. 11.00.