Besöksgrupp

Gruppen består av ett antal frivilliga medarbetare som:

* Deltar i besökstjänst på äldreboendet Klockaregården

* Gör hembesök hos äldre och ensamma människor