Foto: Ann-Sofie Nilsson

Barnverksamhet

I Anderstorp finns det verksamhet för barn i alla åldrar

Vårens grupper startar vecka 4 om pandemiläget tillåter det. Nya deltagare är alltid välkomna! Vi arbetar läsårsvis och barnen skiftar grupp vid höstterminens start. Anmälan till grupper behövs alltid. Har du frågor så hör av dig till oss.