Foto: Ann-Sofie Nilsson

Morgonmässa i Mariakapellet

Nästan varje torsdag kl. 9.00 firar vi mässa i Mariakapellet. Några torsdagar blir det ingen mässa och dessa datum är 23 februari, 23 mars, 18 maj och 25 maj. Vi börjar torsdag 12 januari! Du är varmt välkommen!