Bibelsamtal

Varannan onsdag kl. 11.00, på Klockaregården, är det ett enkelt bibelsamtal runt söndagens bibeltexter. Alla är välkomna! Under pandemin har samtalen pausat.