2023-01-22 Mässa i Mariakapellet

Petter Bäckman leder dagens mässa.