2023-01-08 Mässa i Mariakapellet

Anna-Karin Gabrielsson leder dagens mässa.