2022-12-31 Ekumenisk Nyårsbön från Anderstorps kyrka

Anna-Karin Gabrielsson leder gudtjänsten. Roland Ohlsson predikar.