Foto: Ann-Sofie Nilsson

2022-12-24 Julbön

Idag är det Daniel Karlsson, veniat, som leder julbönen.