Foto: Ann-Sofie Nilsson

2022-10-23 Gudstjänst i Mariakapellet

Veniat Daniel Karlsson leder dagens gudstjänst.