Foto: Ann-Sofie Nilsson

2022-09-18 Gudstjänst

Idag leder kyrkoherde Anders Carlwe gudstjänsten. Caroline Falk spelar och sjunger.