2022-09-11 Musikgudstjänst

Gunilla Jarl leder dagens Musikgudstjänst. Medverkar gör bandet Slow Train Coming.