2022-05-01 Gudstjänst i kyrkan

Idag är det Daniel Karlsson, veniat och diakoniassistent som leder gudstjänsten. Välkommen att vara med!