Västra Alstads kyrka, juni 2020
Foto: Karin Nilsson

Västra Alstads kyrka

Västra Alstads kyrka har ett yttre som inte avslöjar mycket om den medeltida kyrka som den faktiskt är. Kyrkan omtalas redan 1456 och kallas då "Lille Alstadhe kirke", men är sannolikt äldre än så. Ombyggd och tillbyggd, liksom de flesta gamla kyrkor, återstår idag bara nedre delen av tornet, nuvarande vapenhuset,  från den medeltida kyrkan.

1665 omtalas att klockehuset är byggt av bjälkar och bräder där klockan hängde. På den tiden fanns inget torn. Dagens torn uppfördes 1780 på de gamla murarna. 

Altaruppsatsens arkitektur med vackert utskurna änglar och fyra tavlor med Jesu födelse, korsfästelse och nattvarden är typisk för 1590-talet. Predikstolen, som är i samma stil, sattes upp 1598. 
En annan intressant detalj är de målade fönstren föreställande bl a Paulus och Luther.

ADRESS:

V.Alstad Kyrkoväg 124-0
231 95  Trelleborg

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.