Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.
Foto: Karin Nilsson

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.

Kistgrav

Är en gravplats för en eller flera kistor med gravrätt, med möjlighet att sätta upp en egen gravsten. Gravrättsinnehavaren har full gravrätt över en kistgravplats. Det innebär både rättigheter och skyldigheter. Det är till exempel gravrättsinnehavaren som har rätt att bestämma hur gravanordnigen (gravsten och dylikt) ska se ut och vem som ska gravsättas inom gravplatsen. (Gravstenarnas utförande behöver sedan godkännas av kyrkorådet). Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravplatsen hålls i värdigt och ordnat skick. Man kan välja att sköta den själv eller att ha ett skötselavtal.

Kistgravplatser finns vid alla församlingens kyrkor.

Askgravlund

I våra askgravlundar gravsätts urnan på utsedd plats och man har en mindre stenplatta med namnet ingraverat. Askgravlunden är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av en konventionell gravplats och en minneslund. Gravplatsen är inte anonym men samtidigt stötselfri. Det finns plats för två urnor på varje utsedd plats. Vid gravsättning i askgravlunden får de anhöriga vara med. Blommor och ljus sätts vid en gemensam smyckningsplats.

Askgravlund finns i Anderslöv, Gärdslöv, Grönby och Önnarp.

Minneslund

Gravsättningen i minneslunden är anonym, vilket innebär att askan efter den avlidna gravsätts utan de anhörigas närvaro och utan att de får vetskap om den exakta platsen där askan vilar. Blommor och ljus sätts vid en gemensam smyckningsplats.

Minneslund finns i Anderslöv, Gärdslöv, Grönby och Västra Alstad.

Kolumbarium

I Anderslöv finns även ett Kolumbarium, ett gravvalv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerade avlidnas aska finns.

 

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

Vit kista med oranga blommor på.

Begravning

Oavsett om sorgen kommer väntat eller oväntat är det många frågor som väcks till liv. Hur ska vi göra nu? Att mista någon som står oss nära är mycket svårt. Hos oss kan du få stöd och hjälp.