Stora Slågarps kyrka, juni 2020
Foto: Karin Nilsson

Stora Slågarps kyrka

Stora Slågarps kyrka är en 1100-tals kyrka som likt många andra förändrats, byggts till och byggts om allt eftersom behov och tidsanda ändrats. Det finns en gammal själ i kyrkorummet och många spår från både medeltid och senare tider. 

Omkring 1450 målades valvribbor och bågar i rött och svart med en fris av klöverblad och andra växtornament. Dessa målades delvis över under 1500-talet, men upptäcktes och renoverades fram igen kring 1911.

Vid en visitationsstämma 1846 ansågs Stora Slågarps kyrka vara i så dåligt skick att diskussionen om rivning och sammanslagning av de båda kyrkorna i Slågarp åter kom igång. Detta vann dock inget gehör hos församlingsborna och en stor reparation kom till stånd 1872. År 1883 byggdes det nya, höga tornet och en ny klocka inköptes också.

Kyrksafari: Syskonrivalitet på Slätten

Med endast 700 meter mellan kyrkorna är det många som undrat varför Lilla och Stora Slågarp har varsin kyrka.

ADRESS:

Slågarps Kyrkoväg 77-0
231 95  Trelleborg

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.