Foto: Karin Nilsson

Önnarps kyrka

Önnarps kyrka är den näst yngsta av de åtta kyrkorna i församlingen. På platsen fanns tidigare en kyrka från 1200-talet som revs under 1800-talet då den blev för liten för församlingen och bedömdes vara i för dåligt skick för renovering. Den latinska korskyrkan i rundbågestil, med sitt särpräglade åttakantiga torn, stod klar 1864.

Interiören är luftig och ljus med en kopia av Thorvaldsens Kristus från 1821 i altaruppsatsen. Ljusbärare och fönsterljusstakar från 1994 bidrar till det moderna sparsmakade intrycket.

Den utsirade och mustigt målade predikstolen från 1600-talet, gamla katolska rökelsekar och en del övriga inventarier är spår från den gamla kyrkan.

Kyrksafari: Den "hemliga" graven i Önnarp

På den norra sidan av kyrkogården, mellan kyrkan och vägen, finner man ett prydligt krattat rektangulärt område. Det finns ingen gravsten, men sedan många år tillbaka är det förbjudet att gräva där. ”Historisk grav” går det att läsa i kyrkogårdshandlingarna.

Adress:

Önnarps Byaväg 192-0
274 94  Skurup

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.