Lilla Slågarps kyrka, juni 2020
Foto: Karin Nilsson

Lilla Slågarps kyrka

Lilla Slågarps kyrka, som något oväntat är den större av de båda kyrkorna i Slågarp, stod färdig 1868. Dock var det inte en självklar lösning att riva den gamla romanska kyrkan som byggts till och byggts om genom alla tider sedan tidig medeltid. 

Så sent som 1847 gjordes ritningar till en utvidgning av Lilla Slågarps gamla kyrka. Förslaget att slå samman Lilla och Stora Slågarp och riva kyrkan i Stora Slågarp gick 
dock inte att vinna gehör för. 

Det var den stora väckelserörelsen under 1800-talet som gjorde att den nya kyrkan i Lilla Slågarp fick de väldiga dimensioner som vi ser i dag. Det är ljus och rymd och lätthet som är det dominerande intrycket av kyrkorummet. Uppburet av smäckra, tegelfärgade  träpelare välver sig taket . Sparsmakade dekorationsmålningar av blomrankor ramar in det stora valvet, utom över  altaret där en stjärnhimmel av stiliserade guldstjärnor mot en ljusblå grund vänligt blickar ner mot betraktaren.

ADRESS:

L.Slågarpsvägen 137-15
231 95  Trelleborg

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.