Kyrkofullmäktige

i Anderslövs församling 2022-2025

Anderslöv församling högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och principiella frågor. Till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, budget, mål och riktlinjer.  I samband med kyrkovalet väljer de även ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.

Förtroendevalda i kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande
Lars-Erik Olsson
Tel: 0700-59 39 61
E-mejl: lars-erik63@outlook.com 

Vice ordförande
Fredrik Jönsson
Tel: 070-5921677
E-mejl: fredrik.k.jonsson@skane.se

Ordinarie ledamöter
Carl-Fredrik Lönnbro
Stefan Sköld
Birgitta Hansson
Margareta Svensson
Camilla Kristensson
Eva-Thordis Mauritzson
Christina Isaksson
Johanna Magnusson Sjögren
Mary Kermback
Yvonne Persson
Eva Höckert
Birgitta Jacobsson
Carl-Gustav Jagerstam

Ersättare
Rolf Stridsberg
Morten Rank
Jonas Ralving
Monica Nilsson
Irene Svensson
Lennart Kristensson
Tommy Isaksson

 

Här kan du läsa protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

Kyrkoråd

i Anderslövs församling 2022-2025

fåglar som sitter på en eltråd.

Våra förtroendevalda & organisation

Hur och vem som styr i Anderslövs församling

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Präten Eva H Olsson står i koret i Lilla Slågarps kyrka.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Samtal

Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt