Meny

Konfirmation

Vem är jag och vem vill jag vara? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken både på dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmand!

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet
och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmandtiden får möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra! Hos oss får du se världen, livet och dig själv utifrån helt nya infallsvinklar.

Under konfirmandtiden får du kanske inte svar på alla dina frågor. Men du får veta mer om kristen tro, du får höra hur andra tänker, och kanske själv komma på vad du tycker och tror.

Vad gör vi

De olika grupperna träffas på församlingshemmet i Anderslöv och lär känna varandra, har kul tillsammans, samtalar, diskuterar, läser och reflekterar över livet stora och små frågor och hur det hänger ihop med den kristna tron. Undervisningen varvas med olika aktiviteter som lekar, filmvisning och pyssel.  

Under konfirmandtiden deltar man i tio gudstjänster förlagda över kyrkoåret.  Varje grupp åker på två läger; ett under höstterminen och ett under vårterminen. Lägren är obligatoriska.

Konfirmandtidens avslutas med en konfirmationsmässa. Då samlas man i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse.

Under konfirmandtiden vill vi vara din samtalspartner, någon som vandrar med dig under en period av ditt liv. Tillsammans gör vi konfirmandtiden en unik upplevelse och ett minne för livet!

Grupper

Det finns två olika grupper att välja mellan för konfirmandtiden 2020/2021. Konfirmandundervisningen är öppen för den som är född 2006 eller tidigare.  

ONSDAGSGRUPPEN

Träffas på onsdagar 14.30-16.30 i församlingshemmet i Anderslöv.

Det kommer hållas två läger under lästiden: 2-4 oktober 2020 samt 6-7 mars 2021.

Konfirmationen sker den 20 mars 2021.

SÖNDAGSGRUPPEN

Träffas en söndag i månaden kl. 10-15 på församlingshemmet i Anderslöv samt under påsklovet 2021.

Söndagarna vi träffas är 27 sept, 22 nov, 20 dec 2020
samt 24 jan, 21 feb, 29-31 mars (kl.09-12) och 16 maj 2021

Det kommer hållas två läger under lästiden: 23-25 oktober 2020 samt 17-18 april 2021.

Konfirmationen sker den 29 maj 2021.

Dop

Du behöver inte vara döpt eller tillhöra Svenska kyrkan för att vara med i en konfirmandgrupp. Om du väljer att konfirmeras så döps du under konfirmandtiden.

Kostnad

Det kostar ingenting att vara konfirmand.

Frågor

Har du frågor? Något du känner dig osäker på? Hör gärna av dig till oss eller anmäl dig och var med från början för att prova på!

Elisabeth Jagerstam

Elisabeth Jagerstam

Anderslövs församling

Pedagog