skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".
Foto: Karin Nilsson

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Det är församlingen som sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick. Du som är gravrättsinnehavare kan teckna ett avtal om gravskötsel med oss. Då tar våra kyrkogårdsvaktmästare hand om skötseln av gravplatsen åt dig.

Skötselavtal kan tecknas för valfritt antal år, dock högst i 15 år.

OBS! Vid tecknande av flerårsavtal (mer än 3 år) räknas beloppet upp enligt givna bestämmelser (gäller samtliga avtal).

Detta ingår i skötselavtalet

Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning och luckring under växtsäsongen. Skyffling av singelyta, klippning av häck som omgärdar gravplatsen samt lövräfsning. Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar. Putsning gäller även träd och buskvegetationen. Borttagning av vissna blommor ur vasar, borttagning av vinterdekorationer samt putsning av vår- och sommarblommor.

 

 

1-gravplats, mindre än 3 kvm 980 kr. 2-gravplats, 3 - 6 kvm  1240 kr. 3-gravplats, 6 - 9 kvm, 1700 kr. 4-gravplats 9 -12 kvm, 1960 kr,  5-gravplats 12 -18 kvm, 2300kr. Gravplatser större än 18 kvm 2420 kr.

Blomstersmyckning

Utöver gravskötselavtalet kan man skiva ett blomstersmyckningsavtal. Då blir graven smyckad tre gånger om året. I blomstersmyckning ingår plantering av påsklilja till påsk, ljung till allhelgonahelgen samt granriskrans/dekoration till advent. Blomstersmyckning tecknas för valfritt antal år, dock högst i 15 år.

Priset är 430 kr/år.

Självvattnande planteringslåda

Förenkla skötseln av blommor och växter på gravar med en självvattnande planteringslåda. Planterar man i lådan får växterna stå ifred från träd- och gräsrötter. Växterna suger upp vätska efter behov och står sig mycket bättre under torra perioder än utan lådan. De finns i tre olika utförande.

Priset inklusive montering och planteringsjord är 1200 kr.

Askgravlund

Första namnet 11 000 kr
Andra namnet 7 000 kr

Övriga priser

Arbetskostnad per timme:  450 kr
Singel, per hektoliter inkl. utläggning: 250 kr

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

Vit kista med oranga blommor på.

Begravning

Oavsett om sorgen kommer väntat eller oväntat är det många frågor som väcks till liv. Hur ska vi göra nu? Att mista någon som står oss nära är mycket svårt. Hos oss kan du få stöd och hjälp.