Gärdslövs kyrka, juni 2020
Foto: Karin Nilsson

Gärdslövs kyrka

Gärdslöv, på 1100-talet, speglade sig kyrkan i den stora Näsbyholmssjön som utdikades 1869 och vars botten idag utgör kulturlandskapet. Sjön är nu delvis återskapad, men når inte ända fram till kyrkan längre.
Kyrkan har förändrats och vuxit, men ännu tronar en ursprunglig portal i söder, som enligt katolsk sed var männens ingång. Idag går vi alla in genom nykyrkan 
som byggdes i början av 1800-talet. Tornet stod klart så sent som 1855.
Kyrkans dopfunt är gjord på 1100-talet av den sk Munkarpsgruppen. Den är av fyrkantigt huggen sandsten, med bilder av träd och blommor, solen och månen.
Altartavlan köptes i Rom 1903 av Fredrik von Blixen-Finecke. Den äldre altartavlan, från slutet av 1600-talet, pryder numera väggen.

Inristad text på trästolpe. Texten är snirklig skrivstil och lyder: Anno 1914 den 5 augusti ringde till krigsuppbrott i denna kyrka af undertecknade Nils Söderberg, gårdsdräng, E Dahlqvist (kusk?), Olof Andersson, Olof Olsson.

Kyrksafari: Klockorna ringde in kriget

Under slutet av sommaren 1914 förklarar land efter land krig mot varandra och första världskriget startar. Sverige förklarar sig neutralt i kriget men mobiliseringen av militärstyrkorna startar. Genom hela landet ljuder kyrkklockorna som ringer in krigsutbrottet. Så även i kyrkorna i vår församling.

Kyrksafari: Rikards släkting -den förste svensken

Under den oroliga tiden på 1600-talet då Skåne blev svenskt sattes svenska präster in i kyrkorna för att föra in lite ”svenskhet” i skåningarna. Gärdslöv kyrka var en av de första kyrkorna i Skåne som fick en svensk kyrkoherde.

ADRESS:

Gärdslövs Byaväg 241-0
274 94  Skurup

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Liten stenängel som blundar och håller händerna framför sig.

Våra gravskick

Det finns olika typer av gravar, det kallas för olika gravskick. Här kan du läsa om vilka olika gravskick det finns i församlingen.