Flicka i vit klänning sitter på golvet i kyrkan.
Foto: Pauline Magnusson/privat

Dop

Dopet är en stor och viktig högtid. Det ger tillit och glädje för familj, släkt och vänner. Vi får lyfta in vårt barn i Guds famn!

Den som döps får i dopet ett löfte om att Gud skall vara med henne eller honom under livets alla olika skeenden, alla dagar, till tidens slut, vad som än händer. Dopet har genom hela kyrkans historia varit den självklara akten för att synliggöra människans samhörighet med Gud. Genom dopet välkomnas man in i Svenska kyrkan och i den lokala församlingen.

Boka ett dop

Vill du låta döpa ditt barn i vår församling kontaktar du pastorsexpeditionen för att boka in vilken tid och kyrka som passar.

I god tid innan dopet tar prästen kontakt med er och bokar in ett samtal. Under samtalet kommer ni gå igenom praktiska frågor inför dopgudstjänsten; psalmer och musik, faddrar mm. Ni pratar även om vad dopet betyder och innebär.

Det kostar ingenting att låta döpa sitt barn. I dopgudstjänsten ingår präst, kyrka och en kyrkomusiker som spelar psalmer och orgelmusik. Vill ni själva orda en solist eller andra musiker går det givetvis bra.

Vuxendop

Man kan låta döpa sig även som vuxen, det finns ingen åldersgräns. Du är välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller någon av våra präster så hjälper vi dig.

Dopkläder

I Anderslövs församling har vi dopdräkter att låna ut. Man måste inte ha några särskilda kläder men det är tradition att bära en vit klädsel vid dop. Det vita symboliserar renhet och storleken på dopdräkten att barnet kan växa i tro.

Fadder

En fadders uppgift är att stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig vuxen och att finnas där för barnet under uppväxten. Dopfadder blir man för resten av livet.

När du väljer fadder så välj någon som du har stort förtroende för. Det kan vara en släkting eller en nära vän. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. Den enda regeln som ställs på en fadder är att den måste vara döpt i en kristen kyrka.

 

Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25
Dopet 
Vad innebär det att vara människa i den här världen? Vad är människans villkor? 

Svaren på den frågan är så många att vi kanske aldrig hittar ett svar som gäller för alla, men dopet kan ge oss en tydning av själva livet. 

Dopet - ett sätt att tolka livet
Barnen kommer till oss med budskapet om liv, skapande, förändring, kaos, glädje - men också ett bud om gemenskap som är så grundläggande för människolivet. 

Dopet handlar om just detta. 

Dopet, vattnet, urhavet, livets ursprung

När vi döps i vatten, sätts vi in i ett sammanhang som går långt tillbaks. Inte bara till Jesu tid, utan också till skapelsens morgon för miljoner år sedan. 

Vattnet som är lika livsnödvändigt som livsfarligt rymmer kanske livets mysterium. 
Ännu i dessa teknologiskt framskridna dagar börjar vårt liv ju i vatten - fostervattnet.

Dopet, gemenskapen
När vi döps upptas vi, inte bara i Svenska kyrkan, utan också i den världsvida kristna kyrkan.
Dopets gemenskap är en gåva och ett sammanhang att växa i genom livets skiften av glädje och närhet, av sorg och längtan.

Dopet, en kärleksgåva
Dopets innebörd är som en gåva av tillhörighet, att vara älskad, utan att producera något. 
Du är älskad för att du är den du är! Den som vet sig vara älskad uppmuntras lätt att ge 
kärlek vidare till andra.

Dopet för livet
Är du döpt en gång gäller dopet hela livet. Är du inte döpt är det aldrig försent att bli döpt.
Dopgudstjänster firar vi oftast varje helg i våra kyrkor. Även vi som döptes för många år 
sedan påminns då om att dopet gäller hela livet. 

Dop bokar du på Pastorsexpeditionen, tel: 0410 - 202 25

Församlingens musiker

  Händer som spelar på ett piano.

  Musikletarhjälpen!

  Vilken psalm är vilken och hur låter den…?!?! Lyssna på de olika psalmerna (och andra låtar) här!

  Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

  Våra kyrkor

  Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

  Prästen håller en hand på ett litet dopbarns huvud.

  Barndop

  Dopet är en fin tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också ett tillfälle då barnet får ett löfte från Gud om att Gud har omsorg om barnet, alla dagar, vad som än händer.

  Barn som står i ett Luciatåg.

  Lussekören F-3

  En projektkör som där vi satsar mot Luciafirandet! Första träffen i höst är den 13 september.

  Verksamheter

  Vi har verksamheter och aktiviteter för alla åldrar. Kom och var med!