Vill ni bli en länk i vårt arbetslag?

Vi söker komminister 100%

Amnehärad-Lyrestads pastorat ligger i norra delen
av Skara stift, vid Vänern och Göta kanal. Sommartid
har vi många turister och en omfattande musikverksamhet
och vägkyrka. Pastoratet är litet med
goda möjligheter att lära känna församlingsborna.

Amnehärad-Lyrestad söker

KOMMINISTER 100 %  med huvudsaklig tjänstgöring
i Lyrestads församling

 Sista dag för ansökan 9 april 2021

 Läs gärna mer om vårt pastorat och våra församlingar här på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/amnehard-lyrestad

 

Ansökan sändes till:
Amnehärad-Lyrestads pastorat
Lyrestadsvägen 4
548 73  LYRESTAD