Vi promenerar

Vi går tillsammans och pratar, avslutar med fika, start tisdagen 8 sepetember kl. 14.00- ca 16.30 från Amnehärads församling och från Lyrestads kyrka startar vi 30 september kl. 16.00.

Välkommen till en stund av gemenskap och samtidgt förena nytta med nöje.