Trettondedagsgröt

Avslutning på julinsamlingen ACT

Amnehärads församlingshem

Det nya årets första servering sker i Amnehärads församlingshem på trettondedag jul efter kvällens gudstjänst. Nykokt risgrynsgröt och skinksmörgås
står på menyn. Amnehärads internationella grupp hjälper oss med att få till en riktigt fin avslutning på årets julinsamling, ACT Svenska kyrkan.

Sjötorps bygdegård

Även i Lyrestads församling serveras gröt efter gudstjänsten i Sjötorps kyrka på trettondedag jul. Klockslaget är kl. 17.00. Församlingskören medverkar.

Gudsjänsten vi firar är en ljusgudstjänst och här följer den gammaltestamentliga texten Jesaja 60:1-6

Res  dig, stråla i ljus!  Ditt ljus  är  här,  Herrens härlighet  går  upp  över  dig. Jorden  är  höljd  i  mörker, töcken  omger  folken,  men  över  dig  skall Herren stråla,  över  dig  skall  hans  härlighet  visa  sig.  Folken skall  vandra  mot  ditt  ljus,  kungar mot  glansen  av  din soluppgång.  Lyft  blicken  och  se  dig  omkring!  Alla samlas och  kommer  till  dig.  Dina  söner  kommer från fjärran,  dina döttrar  bär  man i  famnen.  När  du  ser  det skall  du  stråla av  lycka, ditt  hjärta  skall bäva  och bulta,  när  havets  skatter  kommer i  din  ägo  och folkens rikedomar  blir  dina. Kameler  i  mängd  skall fylla ditt  land, dromedarer  från  Midjan  och Efa.  Från Saba  kommer  de  alla  med  last  av  guld  och  rökelse, och  de  förkunnar  Herrens  ära.