Toner, tankar & tystnad

Ditt andningshämtningspaus i vardagen

Utvalda torsdagar kl. 19.00.
En meditativ gudstjänst med sång, tankar, ljuständning och en stunds tystnad för bön 
och tanke.
Välkommen följande torsdagar:
1 september - Sjötorps kyrka
22 september - Lyrestads kyrka
13 oktober - Berga kyrka
3 november - Sjötorps kyrka
24 november - Lyrestads kyrk