Toner, tankar & tystnad

Ditt andningshämtningspaus i vardagen

Vi återupptar den enkla gudstjänsten med sång, musik, ord och tystnad var tredje torsdag 19.00; 9/9 i Sjötorps kyrka, 30/9 i Berga kyrka, 21/10 i Lyrestads kyrka och 11/11 i Sjötorps kyrka.

Välkommen.