Toner, tankar & tystnad

Ditt andningshämtningspaus i vardagen

Nu  inbjuder vi till denna enkla meditationsgudstjänst digitalt, med
utrymme för tystnad, musik och ljuständning. Den är ca 30 min och är en
andhämtningspaus i vardagen.
Tänd ett ljus därhemma och var med oss i toner, tankar & tystnad.