Tankar i advent och juletid detta speciella år

Vi har alla fått vara med om en tid, som inte liknar någon annan. Vi har nog haft klart för oss, att det skulle kunna komma en influensa, som var lite värre än den vanliga säsongsinfluensan, som det var när vi drabbades av Asiaten och Hongkonginfluensan, men där vi nog litade på att en ny pandemi skulle sjukvården säkert klara av, med hjälp av vaccin och alla moderna medicinska resurser. Ingen hade nog kunnat föreställa sig, att ett potentiellt livshotande virus, med stor kraft
skulle drabba i stort sett alla världens länder och skörda hundratusentals människoliv, och att sjukvården skulle utsättas för stora påfrestningar, och att hela samhällen och länder skulle stänga ner.
Vi har alla fått anpassa oss efter det rådande läget genom att undvika möten och sammanhang, där det finns risk för smitta. Det har medfört isolering för många, särskilt de äldre.
Kyrkans verksamhet bygger på, att vi kristna kan mötas som församling i kyrkan, för att fira gudstjänst, ”ty där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”, Matt. 18:20.
Församlingens medlemmar och vänner träffas, också i vanliga fall, i många andra sammanhang, såsom samtalsgrupper, syföreningar och körverksamhet. Enligt gällande bestämmelser får vi idag inte samlas fler än 50 personer i våra gudstjänstlokaler. De äldre, som räknas som riskgrupp, måste vara extra försiktiga, och har i många fall inte kunnat eller vågat delta. Detta har tvingat oss att tänka om.
Verksamheten har därför ställts om, i stället för att ställas in. I våra kyrkor har vi markerat sittplatser
så att det blir lättare att hålla avstånd. Kyrkkaffe och soppluncher och liknande har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. I stället för att servera kaffebröd och mat, som ligger öppet har vi delat ut påsar med bröd eller smörgås förpackat till var och en. I stället för att träffas inne, har vi arrangerat promenader, där vi har fått både motion och frisk luft. Körverksamheten har anpassats till att framträda med delar av kören, för att både lättare hålla avstånd, och för att inte
riskera att vi blir mer än 50 i lokalen. Barn- och ungdomsverksamheten har glädjande nog kunnat pågå som vanligt.
I våra tankar och böner hoppas vi alla, församlingsmedlemmar, förtroendevalda och anställda att pandemin inte på nytt skall återkomma i en svår andra våg, utan att sjukdomen skall ebba ut så sakteliga utan att drabba alltför många.
Trots en svår tid gläds vi nu att få mötas på ett säkert sätt i våra kyrkor, för att fira våra traditionsenliga
gudstjänster vid de kommande advents-, jul- och nyårshelgerna. Dessa gudstjänster betyder så mycket för många.
Vi ber om Guds rika välsignelse till oss alla.
Göran Sandstedt
Ordförande i Amnehärads församlingsråd
Han kommer med ett sällsamt bud
från kärlekens och nådens Gud
att bringa till de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus
och låt hans rika, fulla hus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt -
det är advent, det är advent!
Sv Ps 109 vers 3