Syföreningar

Våra syföreningar -  En viktig del i kyrkans verksamhet!

År efter år kämpar församlingarnas syföreningar vidare. Flitiga händer skapar och kämpar vecka efter vecka och gör ett beundransvärt och ovärderligt arbete. Ett arbete till förmån för bröder och systrar ute i världen, för hjälp till katastrofinsatser m.m. men även för insamlingar till våra kyrkors utsmyckning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Amnehärads kyrkliga syförening samlas varannan tisdag ojämna veckor. Tiden är klockan 14.00.

Södra Råda kyrkliga syförening samlas i Vikens kyrksal varannan onsdag klockan 18.00.

Halmgruppen/Lekmannakåren träffas måndagar i Lyrestads församlingshem. Oförtrutet samlas man till arbetskvällar där fina arbeten i halm skapas.

Är du intresserad att bli en medlem i någon av våra syföreningar! Välkommen att kontakta expeditionen!

Amnehärads pastorsexpedition: 0551-285 53

Lyrestads pastorsexpedition: 0501-500 02