Svenska kyrkan i utlandet

"Som hemma fast utomlands"

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen. Vi finns till för dig när du är utlandssvensk, turist, student, au-pair eller jobbar på sjön.Välkommen!  

Ombud i  församlingarna

 Ombudens uppgift är tvådelad: dels sprida information om SKUT:s arbete, dels samla in pengar till dess verksamhet.

I Amnehärads församling finns Inger Gullberg och i Lyrestads församling finns Karin Richardson & Birgitta Svensson som lokala ombud. Vill du komma i kontakt med dem så kan du ringa via vår växel 0501-500 02 som lotsar dig vidare.Ombudsverksamheten leds i varje stift av ett SKUT-råd som hjälper ombuden med att ordna olika lokala SKUT-arrrangemang. Ordförande för SKUT-rådet i Skara stift är Göran Sagen som nås via telefon 0739- 94 61 76.