Svenska kyrkan i coronatider

I tider av oro och kris kan vi behöva mötas och få stöd och hjälp av varandra i ännu större omfattning än vanligt. Därför ställer Svenska kyrkan inte in – vi ställer om! Läs om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet.

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt
Svenska kyrkan ser just nu över hur verksamheterna påverkas av regeringens förslag om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

I nuläget fortsätter våra församlingar med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst, men med olika anpassningar. I första hand väljer vi att ställa om istället för att ställa in.

Samtidigt som våra församlingar håller öppet så långt det är möjligt, följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vi genomför vår verksamhet på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Alla är fortfarande välkomna att ta del av våra digitala gudstjänster och andra arrangemang.