Rotary och Svenska kyrkan i samverkan

Hjälp oss att hjälpa

Behovet av stöd i Norra Skaraborg är större än man kan ana. Rotaryklubbarna i Mariestad och Svenska Kyrkans diakoni har därför beslutat att genom denna insamling, samverka för att stödja familjer och enskilda i MTG-området. Insamlingen pågår t.o.m. mars 2021.
Så här säger Diakon Solveig Bäckman om diakonins uppgift:
Svenska kyrkans diakonala uppdrag är att stå på de utsattas sida. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.”                                

Eva Klasson i Glädjespridaren bekräftar behovet av hjälp:
”Nu i Corona tid har vi sett en ökning av barnfamiljer som söker
hjälp. De är tvungna att vara hemma med barnen vid minsta
symtom och likadant om de blir sjuka själva. De förlorar mycket pengar p.g.a. detta.”
Glädjespridaren är en grupp av sju ideellt arbetande kvinnor som med hjälp av gåvor från företag och allmänhet, hjälper familjer och ensamstående i behov av stöd.”
Gruppen arbetar i nära samverkan med Svenska Kyrkans diakoni i Mariestad. När detta skrivs har de just påbörjat arbetet med att packa jullådor till behövande.

Vad är Rotary?
• Vi är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund som
gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred
i världen.
• Vårt motto är ”Service above self” (osjälviskt tjänande) eller som en av våra medlemmar
har uttryckt det ”Omtanke utan baktanke”
• Våra kärnvärden är gemenskap, integritet, mångfald, hjälparbete och ledarskap.
• Vi är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar
• I MTG-området är vi två klubbar med sammanlagt ca 75 medlemmar.
Vill Du veta mer eller bli medlem? Välkommen att kontakta oss på intresserad@rotary.se
Tillsammans kan vi göra skillnad!