Lyrestad, Berga & Sjötorps kyrkor

Följ med på en digital visning

Färeds kyrka:

Korkåpa med broderier från 1400-talet.

Rubenskopia från första hälften av 1700-talet.

Altartavla föreställande Jesus på korset.

Dopfunt av kalksten från 1200-talet med lock av trä från 1500-talet.

INVENTARIER

År 1953 renoverades kyrkan grundligt, varvid den fick elektrisk värme och belysning samt nya bänkar. 

År 1640 var kyrkan förfallen och oanvänd men förnyades då av församlingsborna.

Färeds kyrka kallad Sancta Gertruds kyrka, är en stenkyrka från medeltiden, 1100-talet.

Lyrestads kyrka:

Kyrkan genomgick en omfattande renovering 2008/09.

Dopfunten är i sandsten från omkring 1200.                                                                Madonnafiguren är kyrkans förnämsta inventarium och är en av Skara stifts äldsta, troligen från 1100-talet.                                                                                            Liljestenen  från 1100-talet, vilken är Västergötlands nordligaste gravhäll av denna typ.
Kyrkorgeln är från 1931. En helt ny kyrkorgel byggdes av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping 1989 med bibehållen fasad. Orgeln har 19 stämmor, fördelad på två manualer och pedal.


Inventarier:

Lyrestads kyrka byggdes om 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats och delvis på samma grund. Från denna har troligen bevarats murar i västra delen av nordväggen och en del inventarier som t ex triumfkrucifixet och en skulptur av den hängde Judas. Predikstolen är i renässansstil och målades 1652. Altartavlan i barockstil är en Rubenskopia av en okänd konstnär. Kyrktornet är från 1690 och på 1700-talet tillkom sakristian.
Lanterninen är från 1705 och tornuret från1962. Från 1700-talet kommer också de tre kyrkklockorna med storklockan från 1749 och som väger 1020 kg.

Sjötorps kyrka:

De flesta av kyrkans övriga inventarier är gåvor från syföreningen och från enskilda sjötorpsbor.

Orgel är byggd av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping, år 1987.

Votivskeppet, en modell av fullriggaren Gamen, är tillverkad 1920 av sjökapten Karl Andersson

Dopfunten är tillverkad av kinnekullesten 1958.

Smidesarbetena på kyrkodörrarna, korset över altaret och dopljusstaken är gjorda av kyrkvärden Axel Isaksson.

Altarmålningen i fonden föreställer Jesu uppenbarelse vid Gennesarets sjö och är utförd av konstnären Bengt Hamren, Stockholm.

INVENTARIER:

Arkitekt för Sjötorps kyrka var Anders Ekman, Skövde och kostnaden var ca: 100.00 kronor. kyrkan har c:a 100 sittplatser och är byggd av spåntäckt timmer.

Kyrkogården anlades redan 1916 och klockstapeln stod färdig 1930 ( arkitekt G. Åhlander, Göteborg). Klockan väger 600kg. och även den är från 1930.

Sjötorps kyrka byggdes 1956. En syförening har arbetat för kyrkan sedan 1925.

Huvudbaneret är en polykrom träskulptur över friherren Nils Posse.

Rökelsekar av brons, vars lock är krönt av en tupp. Karet räknas vara från 1300-talet.

Dopfunt av röd kalksten finns med årtal 1731.


Orgeln som har fem stämmor, är tillverkad år 1916 av H. Nordfors i Lidköping.

Inventarier:

År 1924 renoverades kyrkas inre, nya bänkar anskaffades, kyrkans minnesmärken renoverades.

Berga kyrka är ursprungligen en medeltida kyrka, helgad åt Johannes Döparen. Den byggdes av sten mitt i den forntida byn på en höjd och är omgiven av gravfält från järnåldern och tidigare. Sedan kyrkan under 1600- talets förra hälft legat öde, säkerligen på grund av befolkningens utarmning genom de många krigen, lät Nils Posse d.y. på Säby, död 1664, renovera kyrkan. Hans son friherre Mauritz Posse på Säby, död 1702, lät bygga sakristian och gav kyrkan flera prydnader och penningsummor. Under 1800-talet väcktes förslaget om att riva ner kyrkan, men den räddades och reparerades år 1878 på bekostnad av doktor Ludvig Löfenskiöld, död 1881 och hans syskon, varvid sockenborna medverkade med dagsverken.