Lyrestads kyrka

Lyrestads kyrka

Kyrkan genomgick en omfattande renovering 2008/09.

Dopfunten är i sandsten från omkring 1200.                                                                                                                                                                             Madonnafiguren är kyrkans förnämsta inventarium och är en av Skara stifts äldsta, troligen från 1100-talet.                                                                                                                                                       Liljestenen  från 1100-talet, vilken är Västergötlands nordligaste gravhäll av denna typ.
Kyrkorgeln är från 1931. En helt ny kyrkorgel byggdes av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping 1989 med bibehållen fasad. Orgeln har 19 stämmor, fördelad på två manualer och pedal.

Inventarier:

Lyrestads kyrka byggdes om 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats och delvis på samma grund. Från denna har troligen bevarats murar i västra delen av nordväggen och en del inventarier som t ex triumfkrucifixet och en skulptur av den hängde Judas. Predikstolen är i renässansstil och målades 1652. Altartavlan i barockstil är en Rubenskopia av en okänd konstnär. Kyrktornet är från 1690 och på 1700-talet tillkom sakristian.
Lanterninen är från 1705 och tornuret från1962. Från 1700-talet kommer också de tre kyrkklockorna med storklockan från 1749 och som väger 1020 kg.