Foto: E.Skarin

Kyrkans hus i Hassle

Ett hus för gemenskap

Den ljust gula byggnaden belägen intill Hassle kyrka. Numera församlingshem, tidigare prästbostad. På övre våningen finns här barnverksamhet under veckorna och nedre rvåningen inrymmer själva samlingssalen och ett rymligt och praktiskt kök. Tidigare fanns i huset själva pastorsexpeditionen som numera är flyttad till Lyrestad . Många väljer att låna Kyrkans Hus till sin eftersamling i samband med dop, vigsel och begravning vilket också då är kostnadsfritt. Finns det en önskan att för övrigt hyra lokal i Kyrkans Hus går det bra att kontakta pastorsexpeditionen i Lyrestad vad som gäller för bokning och kostnad därav.