Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen arbetar Svenska kyrkan med långsiktig utveckling, katastrofhjälp och påverkan. En rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck är visioner.

Arbete mot människohandel, både konkret och genom påverkan, är ett exempel. Ett annat är mikrofinanser, något som Svenska kyrkan länge stött internationellt. Kyrkan är även aktiv i arbetet för fred och försoning, bland annat i Mellanöstern.

Svenska kyrkans internationella arbete står för en helhetssyn. Det betyder att vi tänker både stort och smått samtidigt. Vi stödjer lokala projekt som utbildning och tillgång till rent vatten. Men vi arbetar också för att påverka globala strukturer.

Vi fokuserar våra insatser på långsiktigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation.

Vill du läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbete, följ denna webblänk:

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbet