Foto: Elisabeth Skarin

Färeds kyrka

Korkåpa med broderier från 1400-talet.

Rubenskopia från första hälften av 1700-talet.

Altartavla föreställande Jesus på korset.

Dopfunt av kalksten från 1200-talet med lock av trä från 1500-talet.

INVENTARIER

År 1953 renoverades kyrkan grundligt, varvid den fick elektrisk värme och belysning samt nya bänkar. 

År 1640 var kyrkan förfallen och oanvänd men förnyades då av församlingsborna.

Färeds kyrka kallad Sancta Gertruds kyrka, är en stenkyrka från medeltiden, 1100-talet.