Diakoni-Vuxenverksamhet

Diakoni är handlingens språk-kristen tro omsatt i praktisk handling.

Diakoni är handlingens språk - kristen tro omsatt i praktisk handling.
Kraften bakom Svenska kyrkans diakoni är det glada och hoppfulla budskapet om Jesus Kristus.

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst.
 
Det handlar om att erbjuda helande miljöer, tröst och upprättelse, att ge röst åt svaga.

Sopplunch, besöksverksamhet, församlingsvårdande samtal och läger är några av Svenska kyrkans många olika arbetsformer inom det diakonala arbetsområdet. Arbetet för vår nästa engagerar både ideella medarbetare och anställda medarbetare.

Som diakonal ideell medarbetare är du viktig och ditt engagemang är avgörande för kyrkans framtida församlingsliv.

 

 

 

 ÖNSKAR DU - få ett besök - någon att tala med - möta någon som vill lyssna till Din berättelse - bara någon att dela en stund med. Då finns vi till för Dig - om Du vill - och Du - vi har Tystnadsplikt!

 

Du är värdefull Du behövs!!!

Varmt välkommen!

Är du intresserad av att få ett besök, besöka oss för samtal, att vara med i vår diakonala verksamhet är du välkommen att kontakta Reine Medelius:

e-post: reine.medelius@svenskakyrkan.se  eller

till Reines telefon:0501-27 87 90