Meny

Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst men anpassningar sker.

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt
Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

FORTSATT GEMENSKAP KRING NATTVARDEN
Svenska kyrkans biskopar har gått ut med råd till prästerna i sina stift. En generell rekommendation är att nattvarden delas ut genom att brödet doppas i vinet och att handhälsning undviks. En möjlighet som också lyfts fram är att ta emot enbart brödet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen. Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.

VI STÄLLER IN STORA ARRANGEMANG
Planerade arrangemang med fler än 500 deltagare kommer att ställas in, med hänvisning till regeringens beslut. Även andra arrangemang och aktiviteter kan påverkas. Sök mer information i annonser och här på hemsidan.

Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.