Askonsdagsmässa

Första dagen på fastan

Efter tre dagar av fest börjar fastan 
Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastans första dag kallas askonsdagen.

I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. De fick lämna kyrkan för att sedan få förlåtelse och komma tillbaka till kyrkan på skärtorsdagen.

Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Mässa firas i Amnehärads kyrka kl. 18.00 & i Berga kyrka kl. 19.00