Foto: IKON

Predikningar och andra texter

Några blandade texter som församlingens präster och förtroendevalda skrivit.